W celu uporządkowania zasad panujących na naszym wortalu, w tym na czacie, forum i stronie www, wprowadzamy z dniem 1 maja 2015 REGULAMIN PieknegoUmyslu.com

Również prosimy zapoznać się koniecznie z naszą netykietą.

AKTUALIZACJA:  11.08.2018

REGULAMIN Wortalu PieknyUmysl.com


§ 1
CZYM JEST PieknyUmysl.com

 1. Wortal, w którego skład wchodzi: czat (zwany puczatem), forum oraz strona www – zwany dalej wortalem PieknyUmysl.com lub pieknymumyslem, w skrócie PU, jest:
  – bezpłatną platformą internetową
  – wspieraną przez dobrowolne darowizny swoich członków, zwanych dalej użytkownikami vel userami PU
  – skupiającą osoby dotknięte zaburzeniami natury psychicznej oraz ich otoczenie społeczne (w tym rodziny i znajomych chorych)

 § 2
PRAWA Użytkowników na PUczacie

 1. Użytkownik ma prawo w pełni uczestniczyć w dyskusjach na PUczacie.
 2. Wyrażać swoje opinie w każdej sprawie.
 3. Wymieniać się swoimi poglądami  i przemyśleniami z innymi użytkownikami, szczególnie o chorobie.
 4. Zwracać się o pomoc i radę do innych użytkowników PUczatu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 5. Nie brać udziału w dyskusji, jeśli tego nie chce.
 6. W każdej chwili użyć opcji IGNORE (ignoruj) innego użytkownika, ,  tak aby nie widział jego wypowiedzi – bez podania przyczyny.,
  (nie ma opcji IGNORE w platformie mattermost)
 7. Starać się stosować zawsze ten sam nick – w przypadku utraty hasła do swojego nicka NIE NALEŻY ZAKŁADAĆ NOWEGO KONTA, lecz  prosimy nadać nowe hasło używając opcji „odzyskaj hasło” lub powiadomić adminów PieknegoUmyslu.com.
 8. Użytkownik MA PRAWO do legalnej zmiany swojego nicka RAZ NA KWARTAŁ. Aby to uczynić, należy skontaktować się z Adminami Pieknego Umysłu, którzy dokonają zmiany i odnotują to na stronie z historią zmian nicków

 § 3

OBOWIĄZKI Użytkowników na PUczacie

 1. Użytkownik NIE MA prawa obrażać, naśmiewać się z innych użytkowników oraz ich problemów – szczególnie na podłożu chorobowym
 2. Użytkownik NIE MA PRAWA stosować agresji słownej wobec innych użytkowników
 3. Użytkownik NIE MA PRAWA nękać i zastraszać innych użytkowników
 4. Użytkownik NIE MA PRAWA obrażać innych użytkowników ze względu na jego przekonania:
  – religijne,
  – polityczne,
  – światopoglądowe,
  – społeczne,
  – oraz inne cechujące daną osobę (w tym orientacji seksualnej).
  4. Użytkownik NIE MA PRAWA samodzielnie zmieniać swój NICK (w jakikolwiek sposób) w celu dezinformacji innych użytkowników, szczególnie w celu ich obrażania.
 5.  Użytkownik MA OBOWIĄZEK przenieść rozmowę do pokoju freetalk, gdy chce rozmawiać na tematy:
  – czysto towarzyskie,
  – związane z erotyzmem,
  – powodujące występowaniem dużej liczby wulgaryzmów.

 § 4

PRAWA i OBOWIĄZKI Moderatorów na PUczacie

 1. Moderatorem może zostać każdy Użytkownik, który regularnie korzysta/wchodzi na czat i da się poznać jako porządny,  przyjazny, komunikatywny, tolerancyjny oraz zrównoważony  człowiek. W celu zostania Moderatorem/OPem należy powiadomić o chęci pełnienia tej funkcji Administratorów PUczatu, którzy rozpatrzą wniosek oraz przydzielą okres próbny – 2 tygodnie (który jednak może zakończyć się wcześniej w przypadku zastrzeżeń Adminów)
 2. Funkcja Moderatora może zostać w każdej chwili odebrana, lub czasowo zawieszona, na wniosek Adminów oraz innych OPów – ale musi być konstruktywnie uzasadniona i potwierdzona, najlepiej dowodami.
 3. Moderator ma PRAWO zbanować każdego Użytkownika, który nie stosuje się do punktów zawartych w  §2, §3 oraz nie posłuchał się dwóch uprzednich ostrzeżeń dokonanych przez Moderatora.
 4. Moderator po każdym zbanowaniu powinien jak najszybciej powiadomić o zbanownaiu danego użytkownika Administratorów PU.
 5. Odbanować Użytkownika mogą tylko Administratorzy PU, dlatego Moderator powinien banować ostrożnie i tylko w UZASADNIONYCH PRZYPADKACH.
 6. Moderatorzy powinni unikać banować stałych (od dawna i często odwiedzających czat)  Userów, jednak NIE WAHAĆ się banować nowe nicki.
 7. Moderator MA PRAWO nałożyć bana na każdego odwiedzającego czat, jeśli jego stan zdrowia psychicznego  (w ocenie moderatora) uniemożliwia mu prowadzenie normalnej komunikacji z innymi użytkownikami oraz wypowiadane przez niego komunikaty wpływają negatywnie na pozostałych uczestników konwersacji na czacie.
  Mowa tutaj o widocznej, bardzo nasilonej psychozie użytkownika, jak i głębokiej depresji.
 8. Administratorzy mają 48 godzin na rozpatrzenie wniosku o zdjęcie bana z danego Użytkownika po jego pisownej prośbie pod adresem kontaktowym:
  admins@pieknyumysl.com

  § 5

  PRAWA i OBOWIĄZKI Młodszych Moderatorów na PUczacie
  1. Ma prawo zwracać uwagę uczestnikom czatu uwagę, w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu PUczatu.
  2. Łagodzić waśnie między uczestnikami poprzez dialog.
  3. Ma prawo powiadamiać innych Moderatorów, szczególnie o wyższych uprawnieniach, o łamaniu regulaminu przez konkretnych uczestników.
  4. Nie ma prawa samodzielnie nakładać banów i kickować uczestników.


AKTUALNA LISTA Administratorów/Adminów PieknegoUmyslu:

japa
sokoow

AKTUALNA LISTA Moderatorów/OPów PieknegoUmyslu:

japa
sokoow

AKTUALNA LISTA Młodszych  Moderatorów/OPów PieknegoUmyslu:

-

AKTUALNA LISTA Twórców
PieknegoUmyslu:

japa
sebah

AKTUALNA LISTA Pokoi PUczatu:

public - pokój moderowany, na który trafiają w pierwszej kolejności nowi użytkownicy i w którym skupia się społeczność PUczatu; rozmowy w tym pokoju powinny być prowadzone na tematy związane z chorobami, pomocą i terapią (jednak to nie wyklucza rozmów o pogodzie, wyrażaniu poglądów, itd..).
therapy - pokój tylko dla wybranych i sprawdzonych użytkowników naszej społeczności. Przeznaczony głównie do terapii i poważnych rozmów. Aby dostać dostęp do niego, należy wysłać zapytanie na nasz adres kontaktowy lub pogadać z japą, na naszym czacie...
freetalk - pokój niemoderowany, w którym można podejmować dowolną tematykę, w tym rozmowy ściśle towarzyskie i niezwiązane z chorobami i pomocą społeczności. Pokój ten może zawierać treści dla osób powyżej 18 lat.
private - pokój prywatny - moderowany - do którego dostęp mają zaufani użytkownicy.
oproom - pokój prywatny, na hasło do konferencji między naszymi OPami/moderatorami

§ 6

Usuwanie kont użytkowników z naszego Wortalu

1

Każdy i w każdym momencie ma prawo ubiegać się o usunięcie konta z naszego Wortalu, w szczególności z PUCzata. Aby to zrobić należy skontaktować się z użytkownikiem JaPa poprzez PUCzat lub wysyłając e-mail na adres admins@pieknyumysl.com lub wiadomość poprzez formularz kontaktowy:  Kontakt

Admini Wortalu PIeknyUmysl.Com są zobowiązani do usunięcia konta w przeciągu 48 godzin od wpłynięcia prośby o jego usunięcie.

2

Administratorzy Wortalu PieknyUmysl.Com mają prawo bez pytania właścicieli usunąć konta na którego nie było logowania dłużej niz 1 rok kalendarzowy.

3

Administratorzy Wortalu PieknyUmysl.Com mają prawo bez pytania właścicieli usunąć konta w dowolnym momencie, do których są przypisane nie istniejące już adresy e-mail.

4

Administratorzy Wortalu PieknyUmysł.Com mogą usunąć w każdym momencie konta osób, które w przeciagu 1 roku kalendarzowego otrzymały minimum 3 bany.

§ 7

Zapisy odnośnie danych osobowych

1

Nasz portal respektuje polskie prawo o ochronie danych osobowych (Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku).

2
Podczas rejestracji konta na naszym portalu zgadzamy się z zapisami tego regulaminu oraz dobrowolnie zgadzamy się na zapis swoich danych osobowych, takich jak:
dowolny nick,
swój adres e-mail,
dowolne hasło
w bazie danych portalu.

3
Administratorem danych osobowych w naszym portalu oraz Administratorem bezpieczeństwa informacji jest użytkownik o nicku: JAPA.

Jego tożsamość można pozyskać wysyłając email na adres admins@pieknyumysl.com

4
Każdy użytkownik w dowolnym momencie czasu ma prawo przejrzeć zapisy w naszej bazie danych, zapisy te zmodyfikować lub usunać.
W tym celu należy skontaktować się poprzez czat z użytkownikiem: JAPA
lub wysyłająć wiadomość email na adres:
admins@pieknyumysl.com

5

Dane osobowe użytkowników nie są i nie będą używane do:

 • rozsyłania ofert reklamowych
 • sprzedaży tych danych osobom czy firmom trzecim
 • ujawniania danych osobowych innym użytkownikom portalu

6

Dane osobowe są używane do rozsyłania newslettera portalu nie częściej niż raz na kwartał.
Domyślnie do newslettera są dodawani wszyscy nowi użytkownicy, jednak każdy może się z niego wypisać, w każdym momencie, używając dowolnego listu otrzymanego z naszego newslettera.

7

Nasz Wortal w tym PUCzat, Forum oraz Nasz Kwartalnik rozsyłany drogą mejlową są zgodne z dyrektywą RODO  (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przeczytaj co wiążę się z RODO na wikipedia:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Og%C3%B3lne_rozporz%C4%85dzenie_o_ochronie_danychhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Og%C3%B3lne_rozporz%C4%85dzenie_o_ochronie_danych

Oraz tekst żródłowy tego rozporządzenia:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2016:119:TOC


każdy może zgłosić swoje uwagi i dalsze propozycje do naszego regulaminu – wpisująć na tej stronie komentarz lub wysyłając je na adres:
admins (malpa) pieknyumysl.com

Dodaj komentarz

26,473 total views, 1 views today

%d bloggers like this: