Obecnie czat jest oparty na silniku Mattermost. Na tej stronie omówione zostaną pewne wskazówki odnosnie korzystania z niego.

Zmiana języka na polski

Aby zmienić język należy kilknac trzy kropki pionowe, prowadzące do ustawień konta. Następnie przejść do sekcji ‚Accout Settings’, a następnie ‚Display’ – ‚Language’ i zapisać zmiany:

Następnie wszystkie ustawienia  i cąły interfejs będzie w języku angielskim:

Liczne możliwości zmian w ustawieniach

Radzimy przejrzeć ustawienia Mattermosta. Można w nich zmieniać sposób powiadamiana nas, gdy ktoś wspomni nasz nick czy inne słowa. Można wgrac swój avatar lub swoje emotikony. Można również włączyć możliwość wideokonferencji i wiele innych.

Podstawy pisania wiadomości


Pisz wiadomości używając pola tekstowego na dole Mattermost. Naciśnij klawisz ENTER aby wysłać wiadomość. Użyj SHIFT+ENTER aby utworzyć nową linie bez wysyłania wiadomości.

Odpowiadaj na wiadomości, klikając strzałkę obok tekstu wiadomości.

reply arrow

Powiadom znajomych gdy są potrzebni, wpisując @nick.

Formotuj swoję wiadomości używając Markdown który obsługuje stylowanie tekstu, nagłówki, linki, emotikony, bloki kodu, cytaty, tabele, listy i obrazy.

markdown

Szybko dodawaj emotikony wpisując „:”, który otwiera autouzupełnianie emotikon. Jeśli istniejące emotikony nie pokrywają tego co chcesz wyrazić, można również dodać własne niestandardowe emotikony.

Załączaj pliki przeciągając je do Mattermost lub klikając na przycisk „załącz plik” w polu wprowadzania wiadomości.

Wysyłanie wiadomości


Message Types

Reply to posts to keep conversations organized in threads.

Posts

Posts can be considered parent messages. They are the messages that often start a thread of replies. Posts are composed and sent from the text input box at the bottom of the center pane.

Odpowiedzi

Odpowiedz na wiadomość, klikając ikonę odpowiedzi obok dowolnego tekstu. To działanie otwiera pasek boczny po prawej stronie, w którym możesz zobaczyć wątek wiadomości, a następnie skomponować i wysłać odpowiedź. Odpowiedzi są nieco wcięte w środkowym panelu, aby wskazać, że są to wiadomości podrzędne.

Podczas tworzenia odpowiedzi po prawej stronie kliknij ikonę rozwijania/zwijania za pomocą dwóch strzałek u góry paska bocznego, aby ułatwić czytanie.

Wysyłanie wiadomości

Napisz wiadomość, wpisując ją w polu tekstowym, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby ją wysłać. Użyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby utworzyć nową linię bez wysyłania wiadomości. Aby wysłać wiadomości, naciskając klawisze CTRL+ENTER, przejdź do Menu główne > Ustawienia konta > Wysyłaj wiadomości przez CTRL+ENTER.

Edytowanie wiadomości

Edytuj wiadomość, klikając ikonę […] obok dowolnego tekstu wiadomości, a następnie kliknij Edytuj. Po dokonaniu modyfikacji tekstu wiadomości naciśnij ENTER, aby zapisać zmiany. Edycja wiadomości nie powodują powiadomień nowych @wspomnień, powiadomień na pulpicie ani powiadomień

Usuwanie wiadomości

Usuń wiadomość, klikając ikonę […] obok dowolnego tekstu wiadomości, a następnie kliknij przycisk Usuń . Administratorzy systemów i zespołów mogą usuwać dowolną wiadomość z systemu lub zespołu.

Linking to a message

The Permalink feature creates a link to any message. Sharing this link with other users in the channel lets them view the linked message in the Message Archives. Users who are not a member of the channel where the message was posted cannot view the permalink. Get the permalink to any message by clicking the […] icon next to the message text > Permalink > Copy Link.

Formatowanie tekstu


Markdown makes it easy to format messages. Type a message as you normally would, and use these rules to render it with special formatting.

Style tekstu

Możesz użyć _ albo * wokół słowa, aby tekst był pochylony. Dwa znaki to pogrubienie.

 • _pochylony_ wyświetla tekst jako pochylony
 • **pogrubiony** wyświetla tekst jako pogrubiony
 • **_pogrubiony-pochylony_** wyświetla tekst jako pogrubiony-pochylony
 • ~~przekreślony~~ wyświetla tekst jako przekreślony

Blok kodu źródłowego

Oznacz blok kodu poprzez rozpoczęcie każdej linii 4 spacjami, lub poprzez wstawienie „` w linii przed początkiem bloku kodu i po zakończeniu kodu źródłowego (w jednej wiadomości).

Przykład:

```
Blok kodu
```

Wyświetli się:

Blok kodu

Syntax Highlighting

To add syntax highlighting, type the language to be highlighted after the „` at the beginning of the code block. Mattermost also offers four different code themes (GitHub, Solarized Dark, Solarized Light, Monokai) that can be changed in Account Settings > Display > Theme > Custom Theme > Center Channel Styles

Wspierane języki: as, applescript, osascript, scpt, bash, sh, zsh, clj, boot, cl2, cljc, cljs, cljs.hl, cljscm, cljx, hic, coffee, _coffee,cake, cjsx, cson, iced, cpp, c, cc, h, c++, h++, hpp, cs, csharp, css, d, di, dart, delphi, dpr, dfm, pas, pascal, freepascal, lazarus, lpr,lfm, diff, django, jinja, dockerfile, docker, erl, f90, f95, fsharp, fs, gcode, nc, go, groovy, handlebars, hbs, html.hbs, html.handlebars,hs, hx, java, jsp, js, jsx, json, jl, kt, ktm, kts, less, lisp, lua, mk, mak, md, mkdown, mkd, matlab, m, mm, objc, obj-c, ml, perl, pl,php, php3, php4, php5, php6, ps, ps1, pp, py, gyp, r, ruby, rb, gemspec, podspec, thor, irb, rs, scala, scm, sld, scss, st, sql, swift, tex,vbnet, vb, bas, vbs, v, veo, xml, html, xhtml, rss, atom, xsl, plist, yaml

Przykład:

```go
package main
import "fmt"
func main() {
fmt.Println("Hello, 世界")
}
```

Wyświetli się:

GitHub Theme

go syntax-highlighting

Solarized Dark Theme

go syntax-highlighting

Solarized Light Theme

go syntax-highlighting

Monokai Theme

go syntax-highlighting

In-line Code

Create in-line monospaced font by surrounding it with backticks.

`monospace`

Wyświetli się: monospace

Links

Create labeled links by putting the desired text in square brackets and the associated link in normal brackets.

[Wypróbuj Mattermost!](https://about.mattermost.com/)

Wyświetli się: Wypróbuj Mattermost!

In-line Images

Create in-line images using an ! followed by the alt text in square brackets and the link in normal brackets. Add hover text by placing it in quotes after the link.

![alt text](link "hover text")

and

[![Build Status](https://travis-ci.org/mattermost/platform.svg?branch=master)](https://travis-ci.org/mattermost/platform) [![Github](https://assets-cdn.github.com/favicon.ico)](https://github.com/mattermost/platform)

Wyświetli się:

alt text

and

Build StatusGithub

Emojis

Otwórz autouzupełnianie emoji, wpisując :. Pełną liste emojis można znaleźć [tutaj] (http://www.emoji-cheat-sheet.com/). Możliwe jest również utworzenie własnego [Niestandardowe emoji] (http://docs.mattermost.com/help/settings/custom-emoji.html), jeśli emoji, które chcesz używać, nie istnieje.

🙂 :+1: :sheep:

Wyświetli się:

Linie

Utwórz linię, używając trzech *, _ lub-.

*** Wyświetli się:


Cytat

Utwórz cytaty za pomocą >.

> cytat wyświetli się:

cytat

Listy

Utwórz listę za pomocą * lub - jako punkty. Wcięcie podpunkt dodając dwie spacje przed nim.

* pierwsza pozycja
* druga pozycja
* podpunkt

Wyświetli się:

 • pierwsza pozycja
 • druga pozycja
  • podpunkt

Uczyń tą listę, listą numerowana używając numerów zamiast:

1. punkt pierwszy
2. punkt drugi

Wyświetli się:

 1. punkt pierwszy
 2. punkt drugi

Zrób listę zadań poprzez użycie nawiasów kwadratowych:

- [ ] Zadanie pierwsze
- [ ] Zadanie drugie
- [x] Zadanie trzecie

Wyświetli się:

 • Zadanie pierwsze
 • Zadanie drugie
 • Zadanie trzecie

Tables

Create a table by placing a dashed line under the header row and separating the columns with a pipe |. (The columns don’t need to line up exactly for it to work). Choose how to align table columns by including colons : within the header row.

| Wyrównaj do lewej | Wyśrodkowanie | Wyrównaj do prawej |
| :------------ |:---------------:| -----:|
| Lewa kolumna 1 | ten tekst | $100 |
| Lewa kolumna 2 | jest | $10 |
| Lewa kolumna 3 | wyśrodkowany | $1 |

Wyświetli się:

Wyrównaj do lewej Wyśrodkowanie Wyrównaj do prawej
Lewa kolumna 1 ten tekst $100
Lewa kolumna 2 jest $10
Lewa kolumna 3 wyśrodkowany $1

Nagłówki

Utwórz nagłówek, wpisując # i spację przed tytułem. W przypadku mniejszych nagłówków użyj więcej #.

## Duży nagłówek
### Mniejszy nagłówek
#### Jeszcze mniejszy nagłówek

Wyświetli się:

Duży nagłówek

Mniejszy nagłówek

Jeszcze mniejszy nagłówek

Alternatywnie można podkreślić tekst za pomocą === lub ---, aby utworzyć nagłówki.

Duży nagłówek
-------------

Wyświetli się:

Duży nagłówek

Dołączanie plików


Metody załączania plików

Załącz plik za pomocą przeciągania i upuszczania lub klikając ikonę załącznika w polu wprowadzania wiadomości.

Przeciągnij i upuść

Prześlij plik lub zaznaczone pliki, przeciągając je z komputera do prawego paska bocznego lub środkowego panelu. Przeciąganie i upuszczanie przywiązuje pliki do pola wprowadzania wiadomości, a następnie można opcjonalnie wpisać wiadomość i nacisnąć ENTER, aby opublikować.

Ikona załącznika

Alternatywnie, wysyłaj pliki poprzez kliknięcie ikony szarego spinacza wewnątrz pola tekstowego wiadomości. Otworzy to systemowy eksplorator plików gdzie możesz nawigować do docelowego pliku i wybraż Otwórz aby wysłać pliki do pola tekstowego wiadomości. Opcjonalnie wpisz wiadomość i wciśnij ENTER aby wysłać.

Wklejanie Obrazów

W Chrome i w przeglądarce Edge można również wgrywać pliki poprzez wklejanie ich ze schowka. Inne przeglądarki jeszcze tego nie wspierają.

Podgląd plików

Mattermost posiada wbudowany podgląd plików, który służy do przeglądania plików multimedialnych, pobierania plików i udostępniania linków publicznych. Kliknij miniaturkę dołączonego pliku, aby ją otworzyć w podglądzie plików.

Udostępnianie linków publicznych

Publiczne linki pozwalają udostępniać załączniki plików osobom spoza zespołu Mattermost. Otwórz przeglądarkę plików, klikając miniaturę załącznika, a następnie kliknij Pobierz link publiczny. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego z linkiem do skopiowania. Gdy link jest udostępniany i otwierany przez innego użytkownika, plik zostanie automatycznie pobrany.

Jeśli Pobierz link publiczny* nie jest widoczny w przeglądarce plików i wolisz włączoną funkcję, możesz poprosić administratora systemu o włączenie funkcji z konsoli systemowej w sekcji Bezpieczeństwo> Linki publiczne.

Pobieranie Plików

Pobierz załączony plik, klikając ikonę pobierania obok miniatury plików lub otwierając podgląd pliku i klikając przycisk Pobierz.

Wspierane formaty plików multimedialnych

Jeśli próbujesz wyświetlić podgląd pliku multimedialnego, który nie jest obsługiwany, przeglądarka plików otworzy standardową ikonę załącznika mediów. Obsługiwane formaty plików multimedialnych zależą od przeglądarki i systemu operacyjnego, ale w większości przeglądarek obsługiwane są przez Mattermost następujące formaty:

 • Zdjęcia: BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG
 • Wideo: MP4
 • Audio: MP3, M4A
 • Dokumenty: PDF

Podgląd dokumentów (Word, Excel, PPT) nie jest obecnie wspierany.

Limit rozmiaru pliku

Mattermost wspiera maksymalnie pięć załączonych plików do jednej wiadomości, każdy z nich maksymalnie po 50Mb.

Wykonywanie poleceń


Slash commands perform operations in Mattermost by typing into the text input box. Enter a / followed by a command and some arguments to perform actions.

Built-in slash commands come with all Mattermost installations and custom slash commands are configurable to interact with external applications. Learn about configuring custom slash commands on the developer slash command documentation page.

Wbudowane polecenia

Poniższe komendy są dostępne we wszystkich instalacjach Mattermost:

commands

Zacznij od wpisania /, a obok pola wprowadzania tekstu pojawi się lista poleceń. Propozycje pomagają dostarczyć przykładowy format w czarnym tekście i krótki opis komendy w szarym tekście.

autocomplete

Custom Commands

Custom slash commands integrate with external applications. For example, a team might configure a custom slash command to check internal health records with/patient joe smith or check the weekly weather forecast in a city with /weather toronto week. Check with your System Admin or open the autocomplete list by typing / to determine if your team configured any custom slash commands.

Custom slash commands are disabled by default and can be enabled by the System Admin in the System Console > Integrations > Webhooks and Commands. Learn about configuring custom slash commands on the developer slash command documentation page.

816 total views, 6 views today

%d bloggers like this: