Jak wiecie trwają pracę nad powołaniem Naszego Stowarzyszenia. Na początku będzie zarejestrowane w Gdańsku i tu będzie się mieścił w przyszłości oddział główny. Władze Szpitala im. Bilikiewicza w Gdańsku wstępnie się zgodziły, aby nasze, przyszłe Stowarzyszenie mieściło się pod adresem tego szpitala.

JaPa zebrał już podpisy od chętnych – Członków Założycieli. Obecnie jest już 8 podpisów. W Polsce jest to obecnie min. 7 osób wymaganych prawnie. Jednak każdy może się podpisać lub dołączyć poźniej do Naszego Stowarzyszenia. Niekoniecznie z rejonu Gdańska, ale całej Polski lub innych zakatków świata.

Poniżej zamieszczamy proponowaną wersję naszego przyszłego STATUTu, do wglądu i dyskusji nad nim. Liczymy, że każdy się z nim zapozna, wniesie jakieś konstruktywne uwagi, itd.. Nawet jak nie zostaniesz, drogi czytelniku juz teraz członkiem, czy sympatykiem naszego Stowarzyszenia. Warto wspólnie wypracować dobry Status, gdyż będzie ciężko go później zmienić, ale da się go zmienić w przyszłości…

Do naszego Stowarzyszenia będzie mógł dołączyć każdy i w dowolnym momencie. Nie trzeba będzie przyjeżdzać do Gdańska, a chęć zapisu będzie można wysłać mejlem. Tak samo wypisać się ze Stowarzyszenia będzie odbywać się będzie równiez drogą mejlową.

Gdy wypracujemy finalną wersję Statutu, JaPa w Gdańsku zorganizuję Walne Zebranie założycielskie Stowarzyszenia, które odbędzię się prawdopodobnie za kilka tygodni w Gdańsku. Na nim wybierzemy Władze Stowarzyszenia i uchwalimy kilka uchwał. Między innymi ustalimy wysokość składek rocznych w Stowarzyszeniu i czy w ogóle takie będą.

JaPa proponuję wysokość składek członkowskich na nie wiecej niż 50 zł / rok; a nawet tylko 25 zł / rok. To ma na celu nie utrzymywaniu nieaktywnych członków zombie, a z drugiej strony na minimalne wpływy do Stowarzyszenia, które zasilą kasę Stowarzyszenia i będę wydawane tylko na cele zapisane w Statucie oraz utrzymanie jakiejś księgowej i kosztów kopert, papieru i biurokracji, która jest wymagana w stowarzyszeniach.

Ale dzięki Stowarzyszeniu będziemy mogli:

 • przelewać nasze dotacje na oficjalne konto Stowarzyszenia i odliczać je od podatku,
 • dzięki księgowości i komisji rewizyjnej w Stowarzyszeniu będzie jeszcze większa przejrzystość,
 • będziemy mogli ubiegać się legalnie o sponsorów,
 • dzięki bytowi prawnemu, będziemy mogli zarabiąć w różnych formach,
 • pomagać sobie i innym finansowo i nie tylko,
 • organizować legalne różne akcje,
 • ubiegać się o dotacje unijne, z urzędów miast oraz Rządu polskiego,
 • a w przyszłości nawet ubiegać się o statut Organizacji Pożytku Publicznego (1%).

PROSZĘ ZAPOZNAJCIE SIĘ Z PONIŻSZYM DOKUMENTEM:

STATUT_STOWARZYSZENIA_PU_02_02_2018v04

A szczególnie z tymi punktami ze STATUTu naszego dotyczących zakresu działaności przyszłej:

„Celem Stowarzyszenia Piękny Umysł Com jest działanie na rzecz ogółu społeczeństwa oraz na rzecz swoich członków poprzez:

 1. Promocje zdrowia, a szczególnie zdrowia psychicznego.

 2. Organizowanie i wspieranie nieprofesjonalnych oraz profesjonalnych ruchów samopomocowych działających na rzecz pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz członkom ich rodzin.

 3. Propagowanie zachowań i stylu życia korzystnych dla kształtowania zdrowia psychicznego.

 4. Praca na rzecz aktywizacji zawodowej, społecznej, intelektualnej, sportowej osób po przebytym kryzysie psychicznym.

 5. Pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy osób po kryzysach psychicznych poprzez organizowanie spotkań z doradcą zawodowym, organizację warsztatów aktywizujących oraz współpracę z agencjami zatrudnienia.

 6. Wpływanie na politykę zdrowotną Państwa w zakresie leczenia chorób psychicznych.

 7. Rozpowszechnianie wiedzy o przyczynach, objawach, przebiegu i współczesnych metodach leczenia chorób psychicznych.

 8. Przeciwdziałanie nieprawdziwemu i krzywdzącemu stereotypowi człowieka chorego psychicznie.

 9. Przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób chorych psychicznie.

 10. Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką zdrowia psychicznego.

 11. Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej na rzecz poprawy standardów lecznictwa psychiatrycznego.

 12. Skupianie wokół idei Stowarzyszenia profesjonalistów: lekarzy, terapeutów i naukowców z kraju i zagranicy.

 13. Wzajemna pomoc członkom Stowarzyszenia w trudnych sytuacjach życiowych.

 14. Podtrzymywanie tradycji i świadomości narodowej oraz kulturowej.

 15. Działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami międzynarodowymi.

 16. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

 17. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 18. Przeciwdziałanie powstawaniu bezrobocia.

 19. Działanie na rzecz grup i osób szczególnego ryzyka.

 20. Prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej i szkoleniowo-wychowawczej.

 21. Wykonywanie zadań zleconych przez organa władzy i administracji państwowej oraz samorządowej.

 22. Promocja i organizowanie wolontariatu.

Również mile jest widziana dyskusja pod tym postem.
Proszę każdego o wypowiedzenie się co można dodać, skreślić, zmienić.
Do naszego Stowarzyszenia będzie mógł przystąpić każdy, w każdym momencie, niekoniecznie z Gdańska. Już teraz warto dobrze dopracować nasz Statut, gdyż później będzie cięzko go zmienić…

 


miles

Patrząc z rynsztoka do gwiazd...

4 Komentarze

Tua · 28 stycznia 2018 o 02:29

Statut ma jasno określone cele jest czytelny i zrozumiały . Uważam jednak, że punkt „n” o krzewieniu kultury narodowej i podtrzymywaniu tradycji jest zbędny o zwrot „świadomość” narodowa i jej podtrzymywanie. Wszyscy znamy swoją przynależność narodową i nie sądzę, by potrzebne było szczególne podkreślanie polskości i co za tym idzie patriotyzmu. Zbyt dużo w tym patosu i boję się, że przy zróżnicowanych poglądach, przekonaniach religijnych członków stowarzyszenia, te sformułowanie może być niepoprawnie interpretowane i źle wykorzystane. Lepiej nie stwarzać pola do ewentualnych nieporozumień.
Stowarzyszenie ma zajmować się promocją zdrowia i wspomniany punkt jest nam potrzebny ściśle do tego celu czyli do rozwijania swojej osobowości pomagającej w utrzymaniu zdrowia w jak najlepszej kondycji. Podtrzymywanie świadomości narodowej kojarzy mi się niestety w obecnej sytuacji w Polsce z zaognianiem podziałów w społeczeństwie, a nie chcemy zajmować się polityką.
Po konstruktywnej wymianie zdań z adminem japą czyli ostrej sprzeczce moim zdaniem na ten temat, chcę uniknąć niezdrowej atmosfery.
Dołączam się do apelu japy, piszcie , co o tym myślicie …

  szelma · 29 stycznia 2018 o 19:52

  n). Podtrzymywanie tradycji narodowych oraz kulturowych [ot i cała filozofia]

  myślę że chodzi w tym punkcie o to aby osoba innej nacji niż polak nie była za to szykanowana za to ,że pochodzi
  z innego kraju. (może) o innej religii niż w naszym społeczeństwie tj POLSKI. czy tez innej barwie skóry.
  wiec albo chodzi o brak rasizmu „krajowego i skórnego,wiarowego..” i równości wobec członków to okej.
  (ale to chyba oczywiste i nie wiem czy musi być na to przewidziany specjalny punkt)
  aaaa i jeszcze w opisie przed punktami jest napisane że: „do Naszego Stowarzyszenia. Niekoniecznie z rejonu Gdańska, ale całej Polski lub innych zakątków świata.” może to właśnie powinno być zawarte w którymś punkcie statusu. ze do „stowarzyszenia” może należeć każdy mieszkaniec ŚWIATA

Ziemnicka · 28 stycznia 2018 o 19:42

Podpisuje się obiema rękami pod tym co napisała tua.
Przepraszam,że tak krótko.
Pozdrawiam wszystkich.

janpalach · 30 stycznia 2018 o 06:46

Witam,

Ja również się wypowiem w tym wątku. Otóż ten punkt jest wzięty ze STATUTu innej organizacji, na którym się wzorowaliśmy pisząc nasz i faktycznie dzięki TUA i Brzozie zrozumiałem, ża u na on nie powinien być – dlatego zostanie usunięty. Tua ma racje pisząć, że propagując szerokorozumiana polskość w postaci pierogów z grzybami na naszych spotkaniach np. wigilijnych, czy przyjmowanie tylko Polaków do naszego Stowarzyszenia albo chociaż rezydentów polskich (tak w prawie polskim do Stowarzyszeń mogą być tylko przyjmowani obywatele innych krajów pod warunkiem rezydentury lub uzyskanego obywatelstwa polskiego…) po cichu realizujemy zapisy tego punktu n). Jednak aby Tua spała spokojnie nie będzie formalnego zażewia jakiś kłótni o polskość, patriotyzm czy poglądy polityczne danej osoby.

Zamiast obecnie brzmiącego punktu n) proponuję dodać zapis nastepujący:

„n) pielęgnowanie tradycji polskiej na otwartość, szanowanie pogladów innych oraz tolerację wobec wszystkich ludzi bez względu na ich poglady polityczne, stan zdrowia czy rasę,”

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: